Kotoutuminen ja kotoutumisen edistäminen (kotouttaminen)

Blogin kotoutumiseen ja kotouttamiseen liittyvät kirjoitukset löytyvät täältä.

Kun maahanmuutto Suomeen lisääntyi 1980- ja 1990-luvun taitteessa, julkinen valta ryhtyi melko nopeasti toimiin maahanmuuttajiin Suomeen asettumisen edistämiseksi. Tälle Suomeen asettumiselle luotiin uudissana kotoutuminen ja sen edistämiseen tarkoitettuja toimia alettiin kutsua kotouttamiseksi. Kotoutumista/kotouttamista voidaan pitää käännöksenä kansainvälisessä keskustelussa esiintyvälle käsitteelle integraatio. Integraatiolla tarkoitetaan sekä yleisesti yhteiskunnan jäsenten oman paikkansa löytämistä yhteiskunnassa ja siihen sopeutumista, mutta sillä viitataan myös siihen erityiseen prosessiin, jossa esimerkiksi maahanmuuttajan ei tarvitse sulautua (assimilaatio) täydelllisesti asuinmaahansa ja menettää entinen identiteettinsä ja kulttuuriset käytäntönsä, tai jossa eri väestöryhmät eriytyvät jyrkästi toisistaan (segregaatio).

Integraatiossa tavoitteena on sekä täysi yhteiskunnan jäsenyys että mahdollisuus säilyttää oma identiteettinsä ja kulttuurinsa. Tämä näkemys heijastui selvästi myös Suomen ensimmäiseen lakiin maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (1999). Tuossa laissa kotoutumisella tarkoitettiin maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä tavoitteena osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen. Vuonna 2011 voimaan tullut laki kotoutumisen edistämisestä (2010) sanoo, asian hieman toisin pääasiaa kuitenkaan muuttamatta: Kotoutumisella [tarkoitetaan] maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen.

Itse ajattelen, että kotoutumisella/integraatiolla tarkoitetaan todellakin oman paikkansa löytämistä siinä yhteiskunnassa, jossa ihminen asuu, sellaisena kuin hän on. Tämän määritelmän hyvä puoli on siinä, että se kotoutuminen tarkoittaa kaikkia, niin maahanmuuttajia kuin tiettyyn yhteiskuntaan syntyneitäkin. Kotoutumisen haaste koskee kaikkia, eikä se ole aina kovin helppoa niin sanottuun kantaväestöön kuuluvillekaan.

Omia julkaisujani aiheesta:

Saukkonen, Pasi: Suomi omaksi kodiksi. Kotouttamispolitiikka ja sen kehittämismahdollisuudet. Gaudeamus, Helsinki.

Saukkonen, Pasi: Kotoutuminen kaupungissa. Kokonaiskuva ulkomaalaistaustaisista Helsingissä vuonna 2020. Tutkimuksia 1. Helsingin kaupunginkanslia, Helsinki.

Pitkänen, Ville, Saukkonen, Pasi & Westinen, Jussi:Samaa vai eri maata? Tutkimus viiden kieliryhmän arvoista ja asenteista Suomessa. (yhdessä Ville Pitkäsen ja Jussi Westisen kanssa). Raportti 6. e2 Tutkimus 2019, Helsinki.

Pitkänen, Ville, Saukkonen, Pasi & Westinen, Jussi: Ollako vai eikö olla? Tutkimus viiden kieliryhmän kiinnittymisestä Suomeen. Raportti 5. e2 Tutkimus 2019, Helsinki.

Saukkonen, Pasi: Ulkomaalaistaustaisten kotoutuminen Helsingissä 2016. Työllisyys, tulot ja asuminen. Tutkimuskatsauksia 2018: 3. Helsingin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot 2018, Helsinki.

Saukkonen, Pasi & Peltonen, Juho: Eroja ja yhtäläisyyksiä. Ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen tietojen valossa. Tutkimuskatsauksia 2018: 2. Helsingin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot 2018, Helsinki.

Saukkonen, Pasi: Kotoutuminen tapahtuu kaupungeissa. OECD:n raportti tarjoaa hyviä neuvoja kotouttamiseen paikallistasolla. Työpapereita 2018: 5. Helsingin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot 2018, Helsinki.

Pasi Saukkonen: Interplay and co-operation between national and local levels in integration policy. Working Papers 2017: 4. Helsingin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot 2017, Helsinki.

Pasi Saukkonen: Kotoutumisen seurantajärjestelmän kehittäminen Helsingin kaupungilla. Tutkimuskatsauksia 2017: 2. Helsingin kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot 2017, Helsinki.

Pasi Saukkonen: Maahanmuuttajien kotoutuminen Helsingissä. Työllisyys, tulot ja asuminen. Tutkimuskatsauksia 2016: 12. Helsingin kaupungin tietokeskus 2016, Helsinki.

Pasi Saukkonen: Mitä on kotoutuminen? Kvartti 4/2016.

Pasi Saukkonen: Mitä tapahtuu seuraavaksi? Muuttoliikkeen, kotouttamisen ja monikulttuurisuuden haasteet ja mahdollisuudet. Teoksessa Heikkilä, Elli & Martikainen, Tuomas (toim.). 2016. Maassamuutto ja siirtolaisuus kehityksen moottoreina. IX Muuttoliikesymposium. Siirtolaisuusinstituutti 2016, Turku.

Pasi Saukkonen: From fragmentation to integration. Dealing with migration flows in Finland. Sitra Memos. Sitra 2016, Helsinki.

Pasi Saukkonen: Meikäläiset ja muukalaiset – etnisten ja kulttuuristen erojen Suomi. Teoksessa Kaihovaara, Antti: Jakolinjojen Suomi. Kalevi Sorsa –säätiö 2015, Helsinki.

Pasi Saukkonen: Erilaisuuksien Suomi. Suomalainen vähemmistö- ja kotouttamispolitiikka ja sen vaihtoehdot. Gaudeamus 2013, Helsinki.

Pasi Saukkonen: Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka. Teoksessa Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi ja Säävälä, Minna (toim.): Muuttajat: kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta Gaudeamus 2013, Helsinki.

Pasi Saukkonen ja Marjukka Weide: Maahanmuuttajien poliittinen osallistuminen. Teoksessa Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi ja Säävälä, Minna (toim.): Muuttajat: kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta Gaudeamus 2013, Helsinki.

Pasi Saukkonen: Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa. 2. korjattu painos. Cuporen verkkojulkaisuja 17. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö 2013, Helsinki. Teoksen ensimmäisen painoksen julkaisi WSOY vuonna 2007.

Pasi Saukkonen: Suomalainen kulttuuri-identiteetti kotoutumisen estäjänä ja edistäjänä. Teoksessa Laine, Marja (toim.): Kulttuuri-identiteetti & kasvatus. Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena. Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura 2013, Helsinki.

Pasi Saukkonen: Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena. Teoksessa Laine, Marja (toim.): Kulttuuri-identiteetti & kasvatus. Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena. Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura 2013, Helsinki.

Pasi Saukkonen: Kotoutuuko kirjallisuus? Maahanmuutto, monikulttuurisuus ja suomalaiset kirjailijat. Teoksessa Haapala, Vesa ja Sipilä, Juhani (toim.) Kiviaholinna: suomalainen romaani. Avain 2013, Helsinki.

Pasi Saukkonen: Kotouttaminen ja kulttuuripolitiikka. Tutkimus maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta suomalaisella taiteen ja kulttuurin kentällä. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore 2010, Helsinki.

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s